Referentna lista / galerija

Suvremene metalne skulpture izložene u središtu Lisabona, Portugal (fotografirao Zoran Kirchhoffer).