Jezgra

Trgovina antikviteta Charlestone, Južna Karolina (fotografirao Zoran Kirchhoffer)

 • Vrsta predmeta:
  Umjetničke instalacije
 • Vrijeme proizvodnje:
  1973.
 • Proizvođač:
  Raoul Goldoni
 • Dimenzije:
  1100 x 900 x 350 mm
 • Masa:
  31,7 kg
 • Materijali:
  metal, guma
 • Vrsta zahvata:
  restauracija i konzervacija
 • Opis stanja:
  restaurirano, cjelovito i funkcionalno
 • Smještaj:
  Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/0.jpg&height=322

 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/1.jpg&height=322

 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/2.jpg&height=322

 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/3.jpg&height=322

 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/4.jpg&height=322

 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/5.jpg&height=322

 • Jezgra

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Goldoni/6.jpg&height=322

Skulptura Jezgra sinteza je primarnog oblikovnog interesa Raoula Goldonija za staklo koje je ovdje uokvireno čelikom. Kombiniranjem dvaju kontrarnih materijala postiže se efekt specifičnog položaja i odnosa prema prostoru čime se estetski dizajnira prostor u kojem je sama skulptura. U našoj je radionici rađena samo restauracija i konzervacija metalnog okvira. Cjelovita slika predmeta je preuzeta iz dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.