Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

Trgovina antikviteta Charlestone, Južna Karolina (fotografirao Zoran Kirchhoffer)

 • Vrsta predmeta:
  Fizika
 • Materijali:
  metal, drvo, staklo
 • Vrsta zahvata:
  restauracija i konzervacija
 • Opis stanja:
  restaurirano, pri čemu predmeti koji nisu bili cjeloviti nisu i dalje u funkciji i obrnuto
 • Smještaj:
  Gimnazija Karlovac
 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/0.jpg&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/10.Modelistosmjernogelektromotora.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/11.Optickoucilozapovecanje.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/12. Promjenjiviotpornik.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/13.Rotirajucikolektorscetiricetkice.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/14.Munjilonainfluenciju.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/15.Ucilozaelektrostatiku.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/2.Dinamometar.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/3. Diouredjaja.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/4. Durbin.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/5.Funkcionalnimodelparnogstroja.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/7. Kuglastoiskriste.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/8.Leidenskeboce.JPG&height=322

 • Stara učila kabineta za fiziku Gimnazije Karlovac

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/UcilagimnazijaKarlovac/9.jpg&height=322

Nakon restauracije i konzervacije 23 stara učila kabineta fizike Gimnazije Karlovac, ona su vraćena u isti kabinet Gimnazije. Kako je spomenutu Gimnaziju pohađao i Nikola Tesla često se ova učila nazivaju i njegovim imenom. Može se pretpostaviti s obzirom na njihovu dataciju da je Tesla ovdje stekao temeljna znanja iz fizike. Među zanimljivijim predmetima, izdvojili bi npr. dinamometar, durbin, funkcionalni model parnog stroja, galvanometar, kuglasto iskrište, leidenske boce, libelu, model istosmjernog elektromodela, munjilo na influenciju, optičko učilo za povećanje, promjenjivi otpornik, rotirajući kolektor s četiri četkice, Ruhmkroffov indukcijski uređaj,učilo za elektrostatiku. Dio predmeta je u funkciji, a dio nije jer su predmeti velikim dijelom bili necjeloviti, a kako nije s njima proslijeđena nikakva dokumentacija svi vidljivi nadomjestci su napravljeni na osnovu vlastitih istraživanja, no s obzirom na tako veliki broj predmeta istraživanje svakog pojedinog predmeta bi zahtjevalo znatno više vremena i sredstava, pa se može planirati u budućnosti.