Stupica za simulante po Beykowskom

Trgovina antikviteta Charlestone, Južna Karolina (fotografirao Zoran Kirchhoffer)

 • Vrsta predmeta:
  Medicinska tehnika
 • Vrijeme proizvodnje:
  početak 20. st.
 • Proizvođač:
  Beykowski
 • Dimenzije:
  340 x 210 x 100 mm
 • Materijali:
  drvo, metal, staklo i papir
 • Vrsta zahvata:
  restauracija i konzervacija
 • Opis stanja:
  restaurirano i cjelovito
 • Smještaj:
  Tiflološki muzej u Zagrebu
 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/0.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/1.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/2.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/3.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/4.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/5.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/6.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/7.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/8.jpg&height=322

 • Stupica za simulante po Beykowskom

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Stupica/9.jpg&height=322