Telefonska centrala

Trgovina antikviteta Charlestone, Južna Karolina (fotografirao Zoran Kirchhoffer)

 • Vrsta predmeta:
  Telegrafija i telefonija
 • Mjesto proizvodnje:
  Jugoslavija
 • Vrijeme proizvodnje:
  o. sredina 20. st.
 • Dimenzije:
  120 x 100 x 80 cm
 • Masa:
  o. 70 kg
 • Materijali:
  drvo, polimeri, metali
 • Vrsta zahvata:
  restauracija i konzervacija
 • Opis stanja:
  restaurirano, necjelovito i djelomično funkcionalno
 • Smještaj:
  Tiflološki muzej u Zagrebu
 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/0.jpg&height=322

 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/1.jpg&height=322

 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/3.jpg&height=322

 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/4.jpg&height=322

 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/5.jpg&height=322

 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/6.jpg&height=322

 • Telefonska centrala

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/Telefonskacentrala/7.jpg&height=322