Luminokinetički objekt Srnec

Trgovina antikviteta Charlestone, Južna Karolina (fotografirao Zoran Kirchhoffer)

 • Vrsta predmeta:
  Umjetničke instalacije
 • Tip predmeta:
  umjetnički predmet
 • Vrijeme proizvodnje:
  60-te godine 20. st.
 • Proizvođač:
  Aleksandar Srnec
 • Materijali:
  metal, staklo, polimer, keramika
 • Vrsta zahvata:
  restauracija i konzervacija
 • Opis stanja:
  restaurirano, cjelovito i funkcionalno
 • Smještaj:
  Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
 • Luminokinetički objekt Srnec

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/srnec/0.jpg&height=322

 • Luminokinetički objekt Srnec

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/srnec/1.jpg&height=322

 • Luminokinetički objekt Srnec

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/srnec/2.jpg&height=322

 • Luminokinetički objekt Srnec

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/srnec/3.jpg&height=322

 • Luminokinetički objekt Srnec

  ../../../images/createthumbOmjer.php?filename=galerija/files/srnec/4.jpg&height=322

Lumokinetički objekt nastao je kao posljedica istraživanja svjetlosnih objekata u pokretu. Njegov je autor A. Srnec koji je u svom umjetničkom radu rabio nove, suvremene materijale i tehnologije, a koji su bili inovativni u ono vrijeme u Hrvatskoj. Svojim je umjetničkim radom A. Srnec obilježio drugu polovicu 20. st.