Stručno usavršavanje

Iz obiteljskog albuma (fotografirao Art Studio)

Zoran Kirchhoffer rođen je jedne davne ili ne tako davne godine u Osijeku. Završetkom petogodišnjeg studija u Slavonskom Brodu stekao je titulu diplomirani inžinjer strojarstva. Nedugo nakon toga se zaposlio kao restaurator u Tehničkom muzeju u Zagrebu, gdje i danas radi kao voditelj restauratorske radionice i zaštite muzejskih zbirki.

Do sada je pohađao niz kongresa kako bi unaprijedio svoje znanje i pratio suvremene svjetske trendove u restauraciji utemeljenoj na muzejskim prinicipima. Učlanjen je u međunarodnu grupu koja u središte svog interesa stavlja metal, keramiku i staklo. Kako su tehnički predmeti najvećim dijelom multimaterijalni, svakodnenvo dolazi u kontakt i s drugim materijalima od kojih ga posebno interesiraju polimeri, drvo i guma.

  • Slide Background
  • Slide Background
  • Slide Background
 
 

Sonja Kirchhoffer rođena je, po njenom sudu, ne tako davne godine u Slavonskom Brodu. Završila je dvopredmetni studij povijesti i kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je antičke povijesti na Hrvatskim studijima. Kao vanjska suradnica u naslovnom zvanju asistentice bila je uključena u nastavni proces na studiju povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu sve dok u preustroju programa na odsjeku povijesti nije ukinut kolegij Stara povijest hrvatskog prostora na kojem je radila zajedno sa svojom mentoricom prof. dr. sc. Anamarijom Kurilić. U svom radu surađuje s raznim znanstvenim i kulturnim ustanovama, kao što su npr. Hrvatski institut za povijest i Tehnički muzej, a u novije vrijeme ponajviše je usredotočena na vođenje poslovanja obiteljskog restauratorskog obrta "Industrijska arheologija". Autorica je više znanstvenih i stručnih radova različite tematike. Iz ljubavi prema struci i općenito književnosti objavljivala je i još objavljuje prikaze knjiga različite tematike (npr. "Vijenac", "Zarez").